Informatie

Visie van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers.

Wij streven ernaar helder te communiceren naar onze ouders en leerlingen. Hierbij vinden we het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouders en leerkrachten. Samen bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen.

Op onze school bieden we een leeromgeving waarin we leerlingen uitdagen om nieuwsgierig te zijn, creativiteit te tonen en de wereld om zich heen te ontdekken.

Wij hechten veel waarde aan de traditionele vakken zoals rekenen, lezen, spelling en taal. Daarbij willen we de leerlingen een brede basis bieden. Daarom is er ook aandacht voor andere vakken, zoals Engels en Fries, expressie, wetenschap en techniek, sport en natuur. Daarnaast bieden we kinderen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken.