Informatie

Vakantieregeling

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie

16-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie

25-12-2021 t/m 09-01-2022

Voorjaarsvakantie

19-02-2022 t/m 27-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie

23-04-2022 tm 08-05-2022

Hemelvaartsdag

26-05-2022 t/m 27-05-2022

Pinksteren

06-06-2022

Zomervakantie

15-07-2022 t/m 28-08-2022


Studiedagen 

13-10-2021 Fusie (leerlingen hele dag vrij)

22-11-2021 Fusie (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)

05-04-2022 Fusie (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)

19-05-2022 Fusie (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)

Comprix-dag:  datum nog niet bekend (leerlingen hele dag vrij)

Mogelijk worden er nog twee studie(mid-)dagen gepland n.a.v. de cito M-afname en cito E-afname. 
Dit wordt tijdig bekend gemaakt. 

 

 

Aanvraag verlof

Voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) verwijzen we u naar de spelregels in de schoolgids. Voor het aanvraagformulier kunt u gebruik maken van onderstaande link. Formulier in te leveren bij de directeur van school. 

Formulier verlofaanvraag

Spelregels verlof aanvragen