Informatie

Vakantieregeling

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie  22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie 16-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede Vrijdag & Pasen  19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie 27-04-2019 t/m 12-05-2019
Hemelvaartsdag + extra vrijdag 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 13-07-2019 t/m 25-08-2019

De teamdagen waarop de kinderen vrij zijn:

  • Woensdag 19 september 2018 
  • Donderdagmiddag 8 november 2018 (let op: leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
  • Maandag 4 februari 2019
  • Vrijdag 21 juni 2019

Aanvraag verlof

Voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) verwijzen we u naar de spelregels in de schoolgids. Voor het aanvraagformulier kunt u gebruik maken van onderstaande link. Formulier in te leveren bij de directeur van school. 

Formulier verlofaanvraag

Spelregels verlof aanvragen