Informatie

 

Ouderraad

Onze school kent een Ouderraad. Alle ouders van onze kinderen kunnen zitting nemen in de ouderraad. Deze bestaat uit 5 personen. De Ouderraad denkt en helpt mee met bijzondere activiteiten, het organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen, de feestavond, de laatste schooldag, enz. Ook beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengsten van de oud-papier acties. Onze ouderraad neemt veel initiatieven om de feesten en bijzondere schoolactiviteiten te (helpen) organiseren. 

Leden:


 Oudergeleding:

  • Dhr. Klaas Zwama (voorzitter)
  • Mw. Nienke Bootsma (secretaris)
  • Mw. Larissa Kuiper (penningmeester)
  • Dhr. Eduard Zylstra (lid)
  • Mr. Akkelien Berger (lid)

Teamgeleding:

  • Gea de Leeuw